Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Policy för hantering av personuppgifter

Inledning

Framtidens Förändringsledare i Sverige AB (Företaget) arbetar aktivt för en öppenhet omkring hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill vara transparenta med vilken information vi samlar in och till vilket syfte och vara tydliga med att vi skyddar informationen på ett säkert sätt. I policyn framgår det vilka uppgifter vi samlar in och varför samt hur du kan kontakta oss. Policyn angående personuppgifter gäller vid användandet av tjänster som administreras av Framtidens Förändringsledare i Sverige AB och ansvarar därmed för att personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning. 

Vad samlar vi in och varför 

Framtidens Förändringsledare i Sverige AB samlar in i första hand uppgifter som kommer direkt från dig. När du anmäler dig eller köper tjänster från företaget anger du t.ex. ditt namn, e-postadress samt telefonnummer. Vi kan komma att samla in personuppgifter när du: 

Anmäler dig till en tjänst som erbjuds via de olika kanaler som Framtidens Förändringsledare i Sverige AB erbjuder. 

När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen. 

Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media. 

Om du anmäler dig till Företagets nyhetsbrev. 

Om du besöker vår webbplats, inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket. 

Framtidens Förändringsledare i Sverige AB arbetar löpande med att marknadsföra företagets tjänster och produkter och att målriktat marknadsföra tjänsterna så de passar just dig. Det betyder att vi kan komma att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Företaget samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I syfte att marknadsföra våra tjänster och produkter kan vi komma att: 

Samla in personuppgifter i syfte för marknadskommunikation, kundkommunikation och produktinformation.

Samla in din IP adress. 

Samla in typ av webbläsare och språk samt tid för besök. 

Samla in personuppgifter och integrera dem i företagets it-system. 

Spåra din webbaktivitet på företagets hemsida.

Spara personuppgifter i företagets it-system för marknadsanalys. 

Samtycke 

När du besöker vår hemsida samtycker du till att vi får lägga cookies på din dator. Syftet är att förbättra navigeringen och webbplatsen samt att arbeta med målriktad marknadsföring som passar just dina behov. 

När du anmäler dig till en utbildning hos Framtidens Förändringsledare i Sverige AB, prenumererar på nyhetsbrev eller om du tar del av andra erbjudanden företaget erbjuder, så blir du kund hos Framtidens Förändringsledare i Sverige AB och samtycker genom att godkänna ett samtyckesformulär till att dina personuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer (som du själv anger vid anmälan) kan komma att användas i marknadsföringssyfte. 

Notera att du när som helst kan begära att vi slutar skicka nyhetsbrev eller annan kommunikation som genereras baserat på din registrering på våra webbplatser. 

I och med att du lämnar uppgifter till Företaget ger du din tillåtelse till att Företaget registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Företaget att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Företaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. 

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Kontakt.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Hur länge ligger uppgifterna kvar? 

Framtidens Förändringsledare i Sverige AB behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla tjänsten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål mm. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Ändringar i vår personuppgiftspolicy 

Framtidens Förändringsledare i Sverige AB förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna personuppgiftspolicy. Ändringar kan genomföras som en följd av förändringar i personuppgiftslagen. När vi gör ändringar i denna policy, kommer vi att ändra revisionsdatumet längst ned på denna sida. Den ändrade personuppgiftspolicyn är gällande för dig och dina personuppgifter efter det datumet.

Social media

Vår webbplats kan innehålla olika social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du delar med dig av i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation. Detta ligger utanför Framtidens Förändringsledare i Sverige AB kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning, missbruk, felaktigt tillskansande av personuppgifter eller annan information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

Medarbetares ansvar att tillämpa policyn 

Framtidens Förändringsledare i Sverige AB medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa policyn.

Kommunikation och medvetenhet 

Framtidens Förändringsledare i Sverige AB kommunicerar kontinuerligt för att öka medvetenheten om behandling av personuppgifter.

Så kontaktar du oss 

Om du har några frågor angående Framtidens Förändringsledare i Sverige AB personuppgiftspolicy ombeds du att skicka dem till info@framfor.nu

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Kontaktuppgifter). Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss på telefon eller mail för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Framtidens Förändringsledare i Sverige AB, Motala 2018-06-20

Kontakta oss / Information

 Göran Persson    |    Telefon: 070-5786184     |    E-post: » goran@framfor.nu
Peter Björnholm   |    Telefon: 070-3473599     |    E-post: » peter@framfor.nu

© Framtidens Förändringsledare i Sverige AB  |   » Personuppgiftspolicy  |   » Allmänna villkor  |     » Om cookies   |    » Sitemap