Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Våra kurser

1 + 1 = 3

Ibland händer det oväntade. Vi kanske inte vet exakt vad vi gjorde, men bra blev det. 

Så var det för oss. Av en tillfällighet korsades våra vägar och helt plötsligt blev det tydligt att våra olikheter som person, olika bakgrunder och erfarenheter passar som handen i handske för att göra gemensam sak av det vi brinner för: 

Skapa framgångsrika förändringar!  

Vi vet att många förändringsprojekt inte skapar de effekter som man kalkylerade med, vissa försenas, några kommer aldrig i mål. Det finns givetvis många orsaker till detta men oavsett vilka:  Så kan vi inte ha det!

Vi är övertygade om att gör vi Rätt saker i Rätt ordning och på Rätt sätt så ökar chanserna till framgångsrika förändringsprojekt dramatiskt. 

Det är det våra olika kurser handlar om. Vilka de är ser du nedan.

Fundera på vad som passar dig bäst:
Att gå en öppen kurs med deltagare från många olika verksamheter eller, som de flesta av våra kunder gör, genomföra en kurs internt där ni kan ta med hela förändringsteamet. Hör av dig med dina behov, så lämnar vi förslag på upplägg och en offert.   

Kommunikation och ledarskap för förändringsledaren

En av framgångsnycklarna för att skapa lyckade förändringsarbeten är att förändringsledaren är en duktig kommunikatör. Vet hur man skapar motivation och engagemang både i projektgruppen och i organisationen i stort. Dessutom behöver förändringsledaren kunna leda både sig själv och sitt team i olika faser av förändringsarbetet. Genom ett gott ledarskap där alla blir sedda och delaktiga får förändringsledaren ut full effekt av sitt team. 1 +1 = 3. På denna kursen fokuserar vi på dig och ditt sätt att kommunicera framgångsrikt samt hur du leder ditt team. Vi inleder med att du får genomföra en IDI-test för att du ska få en bild av hur du uppfattar dig själv och vad andra tycker. Utifrån det bygger vi på med olika verktyg för framgångsrik kommunikation och ledarskap. 

IDI-test

Vi är alla olika. Vi har olika värderingar, valda sanningar och behov som styr hur  vi beter oss i olika situationer. Ibland är jag fullt medveten om hur jag beter mig och hur det påverkar min omgivning, ibland är jag inte alls medveten om detta. I vissa lägen fungerar samarbetet fantastiskt fint, i andra fungerar det inte lika bra. Vad är det som avgör och hur kan jag utveckla mitt sätt att agera i olika situationer för att öka min förmåga att samarbeta, samverka och påverka andra i olika situationer. Har vi en bra förståelse för våra olikheter i gruppen kommer vi att kunna utnyttja mycket mera av gruppens totala kunskap och kompetens.  En viktig pusselbit i våra kurser är att genomföra en IDI-test. (Interpersonal Dynamics Inventory) Det är en test som är utvecklad för att hjälpa personer att bättre förstå hur andra upplever dem. Med den kunskapen kan de lättare tolka andras beteende och utveckla sin samspelsförmåga. Du hittar mera information om denna test på  www.idi.se Både Peter och Göran är certifierade IDI-handledare och har genomfört många hundra tester med företag och organisationer inom många olika områden.  Dessa tester ingår i våra kurser: Kommunikation och ledarskap samt Framtidens förändringsledare. Är du intresserad av att genomföra detta med din grupp så kontakta oss för en offert.

Effektiva möten

Vi har hört att en del inte är nöjda med sin mötesverksamhet. För många, för långa, lågt engagemang, för dåligt resultat. Det vill vi ändra på! Vad vill du?  Varje år görs en nationell undersökning om möteskulturen på jobbet. 6000 personer ingår i undersökningen och dom säger så här: 35 % går på möten som inte berör dem. 50% går på möten som saknar syfte. Utifrån våra egna erfarenheter så är möten en av de stora tidstjuvarna på många företag.  Många möten är så otydliga så det behövs nya möten för att reda ut vad som beslutades och vem som skulle göra vad. Allt detta vill vi ändra på. Kursen Effektiva möten ger dig verktygen för att både planera, genomföra och utvärdera dina möten så de är både effektiva och ger effekt.  En viktig del i denna kurs är "De 7 mötesnycklarna". Har du koll på dessa har du kommit långt på vägen mot effektiva, engagerande och framgångsrika möten.  Vi garanterar att du kommer att spara mängder av tid för ditt företag när du börjar använda de verktyg kursen tar upp.

Dra åt samma håll

Enligt Gallups undersökning Employee Engagement ser det ut så här i svenska företag: 16% är engagerade, 73% är oengagerade, 11% motarbetar företaget aktivt.
Här finns en fantastisk utvecklingspotential!

Under denna kursdag kommer vi att ge dig några av de nycklar som du kan ta med dig hem och börja använda direkt för att få alla att dra åt samma håll.

T.ex. Isberget (vad är det och hur kan du nyttja kraften i din organisation?), att skapa tydliga ramar (vad är en ram och hur använder du detta optimalt?), att vara kongruenta (håller du vad du lovar och tror du själv på vad du säger?), vikten av feedback (ett av ledarens viktigaste verktyg för att öka produktiviteten hos sina medarbetare). Detta varvar vi med praktiska övningar för att ni ska få chansen att träna och nå nya insikter om vad ni klarar av och vad ni behöver träna mera på.

Framtidens Förändringsledare

Vår mest omfattande kurs, hela 10 dagar. För dig som behöver få med dig alla delar som en förändringsledare behöver ha för att ha förutsättningar att genomföra framgångsrika förändringsarbeten. Samtliga våra olika kursområden ingår i denna kurs som ger dig kvalificerade kunskaper och färdigheter. Alltifrån ledarskap, kommunikation, bygga ett framgångsrikt förändringsteam, hålla effektiva möten som ger effekt till många olika verktyg för att planera, genomföra och följa upp ditt förändringsprojekt. Kursen är uppdelad i 4 moduler och genomförs under ca 6 månader och avslutas med en examination och utdelning av vårt kurscertifikat. Under hela kurstiden finns kursledarna tillgängliga som bollplank för dig som kursdeltagare. 

Nästa kursdatum:  Kursstart tidigt 2020

Förändringsledarens verktyg

Framgångsrika förändringsarbeten bygger på att förändringsledaren har en bra verktygslåda för att planera, strukturera och genomföra arbetet. Det handlar om att skapa en genomarbetad förändringsplan som beskriver tidsplanen för alla olika aktiviteter och milstolpar, budget, riskbedömning, mötesplan. Det handlar också om att kunna hantera alla de olika situationer som kan dyka upp under förändringsarbetets gång. Ordning och reda i förändringsarbetet är en av grundbultarna.

Att bygga ett framgångsrikt team

Ska vi lyckas skapa framgångsrika förändringsprojekt gäller det att vi skapar ett högpresterande projektteam som är motiverade och brinner för uppgiften. Sammansättningen av gruppen är väldigt viktig. Det gäller att få med många olika kompetenser och förmågor att gruppens olika roller blir besatta. Det kan handla om pådrivaren, analytikern, lagspelaren, samordnaren, innovatören, resursutnyttjaren, implementeraren och avslutaren. Utifrån dessa olikheter behöver projektledaren ha förmågan att skapa ett klimat i gruppen som gör att alla känner att de är med och bidrar och att vi får fram gruppens samlade kompetens. Ledarens roll handlar mycket om att lotsa en nyss sammansatt grupp från stadiet av Trygghet och Tillit till stadiet Arbete och Produktivitet = det stadie där gruppen är ett högpresterande team.  Enligt forskningen har en grupp i första stadiet en effektivitet på 30 %. När gruppen nått sista fasen, Arbete och Produktivitet har den en effektivitet på 80%. Tre viktiga frågor på vägen är: Vilka är vi?, Vart ska vi? Hur tar vi oss dit? Vill du veta mer om gruppens utveckling kan vi varmt rekommendera boken: Att skapa effektiva team av Susan A. Wheelan.

Presentationsteknik

Som förändringsledare  kommer du att ha presentationer för många olika målgrupper. Ditt team, styrgruppen, olika intressenter både inom och utom företaget. För att lyckas med ditt förändringsprojekt krävs att du är duktig på att kommunicera och har förmåga att presentera dina budskap så att du når alla åhörare och skapar förståelse, motivation och engagemang. På denna kursen får du verktygen för att skapa tydliga presentationer för olika målgrupper. Du kommer även att få genomföra en kort presentation där du får feedback och tips om hur du kan bli ännu tydligare i din kommunikation och vad du behöver tänka på när det gäller ditt kroppsspråk. 

Ledningsgruppens ansvar

Vår syn är att alla delar i företaget påverkar resultatet av förändringsprojekt. Inte minst Ledningsgruppen. Det är här besluten om projekten tas, vision och mål spikas och resurser avdelas. Hur ledningsgruppen kommunicerar och stöttar projektet är en avgörande faktor för framgång.  Under en halvdag fokuserar vi på ledningsgruppens ansvar och roll för att skapa förutsättningar för lyckade förändringsprojekt. Allt ifrån att skapa ett tydligt Varför och kommunicera ut det så att alla har möjlighet att ta sill sig informationen till att vara uthålliga och stötta projektet hela vägen in i kaklet.

Kontakta oss / Information

 Göran Persson    |    Telefon: 070-5786184     |    E-post: » goran@framfor.nu
Peter Björnholm   |    Telefon: 070-3473599     |    E-post: » peter@framfor.nu

© Framtidens Förändringsledare i Sverige AB  |   » Personuppgiftspolicy  |   » Allmänna villkor  |     » Om cookies   |    » Sitemap